en

Recruitment

Услугата за подбор на персонал може да ви помогне да намерите най-добрите кандидати за вашата компания. Работейки с нашата агенция за подбор и управление на човешки ресурси, може да получите достъп до по-голям набор от потенциални кандидати, експертни насоки и помощ относно процеса на наемане. Когато си партнирате с нас, може да се съсредоточите върху управлението на бизнеса си, като оставите задачата за намиране на най-добрите таланти на нашите експерти.

Какво правим?

Allatra предоставя услуга в посока пълен цикъл по подбор на кадри. Можете да се доверите на експертното ни мнение и умения, като от самите Вас зависи в каква степен ще ни въвлечете в процеса.

Установяване на нужда от нови служители
Често компаниите се опитват да работят с това, което разполагат, от гледна точка на екипи, хора и експерти. Понякога обаче, това води до ненужно напрежение и натрупване на стрес в служителите. Когато анализираме ситуацията, ние консултираме нашите партньори и даваме препоръки по отношение на подходящи нови работни места и вдигане на продуктивността на екипите им.
Валидираме необходимите умения и опит
Тук включваме едновременно очакванията в компаниите, с които работим, както и потенциалните кандидати. Изключително важно е, да се разчете правилно дадената позиция и очаквания на компанията, за да може да не се губи никакво излишно време в търсене на грешна посока.
Намиране на пасивни кандидати
Разбира се, има такава група от кандидати, които не се оглеждат активно за дадена позиция, но са в комуникация с нас. Тъй като работим в много сфери и посоки, ние знаем какво е важно за тях, и ако дадената възможност би им подходила, доста бързо можем да реагираме и изпратим потенциален кандидат.
Изпращане на активни кандидати
Идеята на Allatra е да предоставя само най-подходящите кандидати за Вас, които пасват на търсенето, условията и очакванията Ви. По този начин спестяваме много време и усилия на всички страни в процеса и гарантираме високо качество.

Съществени стъпки в рекрутмънта

Процесът по наемане на служители е от съществено значение за всеки бизнес, който иска да бъде успешен. Без способността да привлича нови, талантливи служители, една компания бързо ще изпадне в застой, изоставайки от своите конкуренти. Въпреки че конкретните рекрутмънт стратегии могат да варират от бизнес до бизнес, няколко основни стъпки за набиране на персонал трябва да бъдат следвани от всички компании.

Идентифициране на нуждите на компанията
На първо място е важно да се определи какви са нуждите на компанията, свързани с набирането на нови служители. Компанията търси ли кандидат за конкретна длъжност, която се е освободила, или бизнесът се разширява и търси да добави нови позиции? След установяване на тези необходимости може да се състави рекрутмънт план. Този план трябва да вземе под внимание специфичните умения и опит, които компанията търси, както и бюджета, предвиден за всяка отделна позиция.
Съставяне на длъжностна характеристика
След като рекрутмънт планът е създаден, е време да се състави и длъжностна характеристика за дадената позиция. Длъжностната характеристика трябва да бъде ясна и кратка, очертаваща основните задължения и отговорности на позицията. Тя също така трябва да изброява необходимите квалификации и желани качества на идеалния кандидат.
Обявяване на позицията
След като описанието на длъжността е готово, е време за обявяване на позицията. Това може да се направи чрез онлайн обяви за работа, печатни реклами или от уста на уста. Всеки метод има своите силни и слаби страни, така че е важно да се избере този, който най-добре достига до желаната целева аудитория.
Стесняване на кръга от кандидати
След като кандидатурите започнат да постъпват, е време да бъдат прегледани и постепенно да се стесни наборът от кандидати. При набирането на персонал това обикновено се прави чрез комбинация от телефонни и лични интервюта. По време на тези интервюта е изключително важно да се прецени дали кандидатът притежава необходимите умения и опит и дали би паснал добре на фирмената среда и култура.
Вземане на решения
След провеждане на интервюта и оценка на кандидатите е време за вземане на решение. Преди да се предложи оферта за работа на даден кандидат, е важно да се извърши справка за неговия минал работен опит. Тези проверки ще помогнат на рекрутмънт специалиста да се увери, че бъдещият служител няма провинения или лоши практики в миналото, които биха могли да се отразят на компанията.
Оферти за работа
След като всички тези стъпки са изпълнени, е време рекрутмънт специалистът да предложи работа на успешния кандидат. Предложението за работа трябва да бъде в писмена форма и ясно да посочва условията за работа. Също така е важно да се гарантира, че предложението за работа е в рамките на бюджета, определен за позицията.
Въвеждане на служителя в работната организация
Последната стъпка в процеса е т.нар. onboarding, който се отнася до подпомагане на новите служители да се адаптират към новите си роли в компанията. Методът може да включва обучение, запознаване с фирмените политики и процедури, както и подкрепа в процеса на установяване на новото работно място.Следването на тези основни рекрутмънт стъпки гарантира, че вашата компания ще наема служители, които отговарят на всички изисквания и цели.

Защо Allatra е вашият най-добър сътрудник в рекрутмънт процеса

Когато си партнирате с агенция за подбор на персонал като Allatra, може да се съсредоточите върху управлението на бизнеса си. Оставете задачата за намиране на най-добрите таланти на експертите в тази област.

Разполагаме с екип от опитни рекрутмънт специалисти, които са професионалисти в намирането на добри кандидати и провеждането на интервюта за широк спектър от позиции. Разполагаме и с обширна мрежа от потенциални кандидати, което означава, че можем бързо да идентифицираме квалифицирани кадри за вашите отворени позиции.