en

Качествена професионална психодиагностика

Психологическото тестване и психодиагностика могат също така да определят дали дадено лице е подходящо за определена позиция. Това може да бъде основен инструмент, гарантиращ, че служителите са подходящи за дадени работни места, в които ще просперират. Когато се използват правилно, психологическите тестове и психодиагностика могат да помогнат на организациите да изберат и задържат най-добрите служители и да създадат продуктивно и приятно работно място за всички.

Методи за професионална психодиагностика

Има много начини да се направи професионална психодиагностика, но някои от най-често използваните методи при набирането на персонал са изследването на способностите, личността и емоционалната интелигентност на кандидата. Тестовете за способности измерват вербалните умения, числените разсъждения и уменията за спазване на безопасност на пътя; личностните тестове измерват степента на екстровертност, сговорчивост и емоционална стабилност; тестовете за емоционална интелигентност измерват неща като самосъзнание, емпатия и управление на взаимоотношенията.

Защо професионална психодиагностика е важна при набирането на персонал

Организациите използват  професионалната психодиагностика по различни причини, но една от най-важните е да гарантират, че наемат правилните хора. В края на краищата, неправилно взетите решения за наемане на служители могат да доведат до много неприятни ситуации, като например висока степен на текучество на персонала, проблеми с производителността и правни проблеми. Използвайки професионална психодиагностика за проверка на кандидатите по време на набирането на персонал, организациите могат да сведат подобни рискове до минимум.

Друга причина, поради която  професионалната психодиагностика е толкова важна при набирането на персонал, е, че може да помогне на организациите да идентифицират нуждите от обучение и развитие, преди дори да направят предложение за работа. Чрез провеждане на тестове за способности или личностни тестове по време на рекрутмънт процеса, компаниите могат да определят в кои области кандидатът се нуждае от допълнително обучение преди да започне работа.

Защо Allatra е вашият най-добър сътрудник в професионалната психодиагностика

Професионалната психодиагностика е неразделна част от рекрутмънт процеса във всяка организация. Използвайки научни методи за събиране на информация за когнитивните способности, емоциите, личността и поведението на кандидатите, експертите от Allatra могат да ви помогнат да вземете по-информирани решения и да идентифицирате нуждите от обучение и развитие на бъдещите служители. Ако търсите начин да подобрите процеса по набиране на персонал във вашата организация, помислете за включване на професионална психодиагностика към общата стратегия за скрининг.