en

Оценка на компетенциите

Оценка на компетенциите е общ термин, който се отнася до процеса по измерване на техническите умения и способности на кандидатите за работа. Оценката на компетенции има за цел да идентифицира силните и слабите страни на дадено лице, с оглед наемането му на длъжност.

Въпреки че услугите за оценка на компетенциите се използват често в технологичната индустрия, те се възприемат и в други сфери. Към днешна дата много здравни организации използват този вид услуги, за да оценят клиничните умения на своите кандидати.

Какво точно представлява оценката на компетенции

Тази услуга определя способността на кандидата да се справя с разнообразни задачи или да решава комплексни проблеми. Оценката може да се приложи писмено, дигитално или в дискусионна форма. Конкретните задължения или въпроси, оценени тук, зависят от позицията, за която търсим човек. Например, оценката на компетенции за длъжността софтуерен инженер може да определи способността на дадения кандидат бързо да се ориентира в структури от данни, алгоритми и да пише чист и ефективен код.

Защо оценката на компетенции е важна

Оценката на компетенции е от съществено значение за всеки бизнес, тъй като предоставя на организациите начин за измерване на техническите умения и способности на кандидатите според длъжностите, за които кандидатстват. Оценката може също да определи потенциала на кандидата да усвоява нови умения или да решава проблеми. Чрез администрирането на такива оценки организациите могат да идентифицират лица с необходимите умения и способности да изпълняват работата, за която кандидатстват.

Защо Allatra е най-добрият ви сътрудник в оценката на компетенции

Организациите не се нуждаят само от технически талант, те се нуждаят от правилния технически талант. Провеждането на оценка на компетенциите по време на процеса по наемане може да помогне да се гарантира, че кандидатът притежава необходимите умения и знания за дадена роля. Услугите за техническа оценка могат също да се използват за оценяване на представянето на служителя и идентифициране на области за развитие. 

При нас оценки на компетенции се извършват от опитни професионалисти, които разбират задълбочено техническите проблеми и са запознати с най-новите индустриални стандарти. Използваме различни инструменти и техники за оценка, включително интервюта, наблюдения, прегледи на документи и фокус групи. Ние можем да приспособим нашата услуга за оценка на компетенции, за да отговорим на вашите специфични нужди и цели.