en

Услуги

Това, което отличава агенция за подбор на персонал Allatra от други агенции за HR услуги, е нашият подход, специфичен набор от умения, дългогодишен опит и най-важното – способността да наблюдаваме и анализираме хора и компании в перспектива.
Това ни помага да открием перфектната симбиоза между компания и служител, която да доведе до наемане на правилните кадри. Хора, които ще помогнат за положителното изграждане и израстване на вашата компания и същевременно ще отбележат напредък и израстване в своята кариера.

Ние назначаваме високо квалифицирани професионалисти в редица индустрии.
Main Spheres
IT
Cyber Security
Executive search

Recruitment

Рекрутмънт, или процесът по набиране на персонал, е ключова функция на човешките ресурси, която е от решаващо значение за успеха на всяка организация. Целта на подбора на персонал е да се намерят най-добрите кандидати за отворените позиции.

Научете повече

Headhunting

Хедхънтинг е изключително ефективен начин за откриване на висококвалифицирани кандидати. Поради факта, че при услугата хедхънтинг обикновено се търсят служители за старши или специализирани роли в организацията, които може да не търсят активно нова позиция, процесът е по-сложен и трябва внимателно да се подходи към потенциалните кандидати. Работейки с нашата агенция за подбор на персонал, вашата организация може да получи помощ в този процес, да има по-голям избор от таланти и значително да намали времето и разходите, свързани с традиционните методи за набиране на персонал.

Научете повече

Качествена професионална психодиагностика

Професионалната психодиагностика е процес на измерване на психологическия профил на индивида. Обикновено се използва в контекста на заетостта като скрининг преди наемане на работа, за да помогне за идентифицирането на лица, които е по-вероятно да успеят в определена работа или работна среда.

Научете повече

Оценка на компетенциите

Организациите се нуждаят не само от технически талант - те се нуждаят от правилния технически талант. Провеждането на оценка на компетенциите по време на процеса на наемане може да помогне да се гарантира, че кандидатът притежава необходимите умения и знания за дадена роля. Услугите за техническа оценка могат също да се използват за оценяване на представянето на служителя и идентифициране на области за развитие. Като възприемат систематичен и обективен подход към оценката на техническите способности, организациите могат да вземат по-добре информирани решения относно управлението на таланти.

Научете повече

Salary Survey

Проучването на заплати помага на бизнеса да гарантира, че предлага заплати, които са в съответствие с това, което предлагат други компании за подобни позиции. Информацията може да се използва за коригиране на заплатите, ако е необходимо, така че компанията да остане конкурентоспособна при наемане и задържане на служители.

Научете повече

Стажантска програма

Стажантските програми могат да осигурят ценен трудов опит за студенти и наскоро завършили висшето си образование млади хора. Ако обмисляте да създадете стажантска програма във вашата компания, нашите експерти могат да ви помогнат да формирате ясно целите на програмата и съответно ще разработят план за това как да ги постигнете. Те могат да ви ориентират в създаването на точни длъжностни характеристики на стажа, изисквания и процес на кандидатстване, интервю с кандидатите и изготвяне на бюджет. Инструментите могат да помогнат и за оценка на представянето на стажантите в края на стажантската програма.

Научете повече

Екипно проектиране

Екипно проектиране (изграждане) е процес на проектиране и създаване на различен по сложност продукт или система. Той включва обединяване на хора с различни умения и опит, които да работят заедно за постигане на обща цел.

Ползите от екипното изграждане и управление включват подобрена комуникация, повишена креативност и по-добри умения за решаване на проблеми. За да е успешно, екипното изграждане изисква членовете на екипа да могат да работят заедно ефективно, да имат добри комуникационни умения, да могат да правят компромиси и да имат желание да поставят успеха на екипа пред своя собствен.