en

Създаваме екипи на бъдещето

Това, което ни отличава, е нашият подход, специфични умения, експертиза и най-вече – способността да наблюдаваме и анализираме хора и компании в перспектива.

Още за нас
Нашите специални оценъчни инструменти носят допълнителна стойност към основната ни мисия – неудържим растеж както за хора, така и за организации.
Основни сфери
IT
Кибер сигурност
Executive search

Основни услуги, от които всеки има нужда

В наше лице ще откриете верен съдружник в намирането на квалифицирани и талантливи работни кадри.

Рекрутмънт

Процесът по набиране на персонал е деликатен и важен момент от създаването на добър работен колектив. С наша помощ ще откриете най-надеждните кандидати за отворените позиции в компанията.

Хедхънтинг

Чрез процеса хедхънтинг се осъществява откриване и наемане на висококвалифицирани кандидати за позиции на изпълнително ниво. Това не е обикновен рекрутмънт, а майсторско привличане на таланти.

Recruitment Headhunting

Незаменими услуги

Предлагаме услуги, които ще издигнат бизнеса ви на по-високо ниво.

Вижте нашите услуги

Уникална и подобрена методолотия

Методологията, по която работи Allatra, се основава на няколко основни метода за по-добро разбиране на персонала и подбор на ефективни кадри.

Екипът на Алатра впечатлява с изключителен професионализъм и креативност, а подходът им към целия процес на подбор и оценка е комплексен и иновативен. За нас е чест и удоволствие да работим съвместно и вярвам, че ще продължим нашето ползотворно партньорство в бъдеще.
PhD Елена Алтримирска
Още за нас
Какво използваме
Системата Human Design
Системата Human Design синтезира древни и съвременни научни подходи и се е доказала като ценен инструмент за разбиране на човека като индивид.
Полиграфски метод
Основната функция на метода е редуциране на риска от нелоялно поведение и злоупотреби от страна на служителите, които могат да доведат до значителни материални и финансови загуби за работодателя.
Success Insights Wheel
Метод, разработен да дава визуално представяне на естествените и адаптираните модели на поведение у служители. Success Insights Wheel позволява да анализирате и предвидите различни поведенчески особености.
Нашата методология